Projekt IROP – Rekonštrukcia a modernizácia NsP Brezno

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Európskej únie vrámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Príprava na projekt začala v roku 2016 a končí 2020. Momentálne sú už stavebné práce v plnom prúde.