Psychiatrická ambulancia I.

Psychiatrická ambulancia I.

Lekár: MUDr. Eva Suchánková
MUDr. Pavol Chovanec

Sestra: Mgr.  Júlia Salašová
Telefón: 048/ 2820 143

Miesto: prízemie detská poliklinika

Ordinačné hodiny:

predpoludním prestávka popoludní
Pondelok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Utorok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Streda 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Štvrtok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Piatok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00

Ordinuje:

MUDr. Eva Suchánková: pondelok, utorok, streda, štvrtok
MUDr. Pavol Chovanec:  piatok

Pozn.:

6:45 – 7:00 registrácia pacientov, odbery
14:00 – 15:00 injekcie, administratíva, konzíliá
Informácie o zdravotnom stave pacienta podáva ošetrujúci lekár osobne!

Zmluvné vzťahy: