Pneumologická a ftizeologická ambulancia II.

Pneumologická a ftizeologická ambulancia II.
(spirometria)

Lekár: MUDr. Veronika Zvaríková
Sestra: Ľubica Karaková
Telefón: 048/ 2820 322

Miesto: 1. posch. hlavná budova

Ordinačné hodiny:

predpoludním prestávka popoludní
Pondelok 7:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:00
Utorok neordinuje sa neordinuje sa neordinuje sa
Streda 7:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:00
Štvrtok 7:00 – 12:00 12:00 – 12:30 12:30 – 15:00
Piatok neordinuje sa neordinuje sa neordinuje sa

Pozn.:
14:00-15:00 administratíva

Zmluvné vzťahy: