Prevádzkovo-technický úsek

Prevádzkovo-technický úsek

Organizačná schéma 06-2018

Námestník: Ing. Ľubomír Grác

 • tel: 048/2820 211
 • e-mail: grac@nspbr.sk

Oddelenia úseku:

 • Referent: Ivana Leitnerová
 • tel: 048/2820 121
 • e-mail: ptu@nspbr.sk

Stravovacia prevádzka

 • Vedúca odd.: Stanislava Surová
 • tel: 048/2820 225
 • e-mail: kuchyna@nspbr.sk

Prevádzkové odd.

 • Vedúca odd.: Ing. Gabriela Mikovínyová
 • tel: 048/2820 423
 • e-mail: mikovinyova@nspbr.sk
 • Sklad MTZ
  • Referent: Bc. Miroslava Bukovcová, Danka Baštová
  • tel: 048/2820 258
  • e-mail: sklad.mtz@nspbr.sk
 • Vrátnica a monitorovacie centrum
  • tel: 048/2820 222
  • e-mail: vratnica@nspbr.sk
 • Informačná kancelária

  • tel: 048/2820 110
 • Upratovací servis

  • Vedúca: Alžbeta Šandorová
  • tel: 048/2820 196
  • e-mail: upratovanie@nspbr.sk
 • dvor

 • práčovňa

  • tel: 048/2820 329
 • krajčírska dielňa

  • tel: 048/2820 396

Technické odd. – údržba

 • Vedúci odd.: Rastislav Vlček
 • tel: 048/2820 472
 • e-mail: vlcek@nspbr.sk

Odd. energetiky

 • Ved. odd.: Ing. Peter Tomenga
 • tel: 048/2820 300
 • e-mail: tome.nga@nspbr.sk
 • tepelné hospodárstvo

  • tel: 048/2820 305
 • vodné hospodárstvo

  • Referent: Dagmar Cesnaková
  • tel: 048/2820 390
  • e-mail: vodohospodar@nspbr.sk