Riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

  • primár interného oddelenia NsP Brezno, n.o.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, špecializácia v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo, prax v príslušnom odbore, organizačné a riadiace schopnosti

Ponúkané výhody: stabilita pracovného miesta, zabezpečenie ubytovania, nadštandardné mzdové ohodnotenie, možnosť ďalšieho odborného vzdelávania

Mzda: 2 097,60 € + osobné ohodnotenie

Predpokladaný termín nástupu: 01.07.2018

K žiadosti o účasť na výberovom konaní je potrebné doložiť: profesijný životopis, výpis z registra trestov, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a špecializácii

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi zašlite na adresu: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., personálne oddelenie, Banisko 273/1, 977 01  Brezno alebo mailom na: personalne@nspbr.sk, kontaktná osoba: Ing. Veronika Dvorská

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *