V rámci projektu modernizácie a rekonštrukcie oddelení sme pristúpili k veľkému sťahovaniu oddelení a ambulancií.

22.8.2018 sa presťahovala cievna ambulancia, anestéziologická a ambulancia bolesti na 5. poschodie do spoločných priestorov. Zároveň sa upravili aj ordinačné hodiny.

V letných mesiacoch sa sťahovali technicko-hospodárske zložky nemocnice. Odd. informatiky je na 7. poschodí polikliniky, na 6. poschodí sa presťahovala námestníčka ošetrovateľstva, sociálny pracovník, vedúca prevádzkového oddelenia. Registratúrne stredisko sa presťahovalo do detskej polikliniky na 1. poschodie. Zároveň sme pracovali na obnove a skrášľovaní lôžkových častí.

V mesiaci máj sa  presťahovala logopedická ambulancia PaeDr. Dunajská a detské ambulancie MUDr. Richter a MUDr. Marková na 1. poschodie detskej polikliniky.

V mesiaci apríl sa presťahovala psychologická ambulancia Mgr. Messerschmidtovej na prízemie detskej polikliniky vedľa psychiatrických ambulancií. Zároveň sa presťahoval Červený kríž na 1. poschodie detskej polikliniky. Lekárska knižnica sa premiestnila zo 7. poschodia polikliniky na 1. poschodie detskej polikliniky bývalej školy.

Ku 20.2.2018 je presťahovaná psychiatrická ambulancia MUDr. Suchánková z 1. psochodia detskej polikliniky na prízemie detskej poliklinike do pôvodných priestorov vedľa amb. MUDr. Ignjatoviča (MUDr. Zelmana).

O ďalších presunoch Vás budeme priebežne informovať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *