Nelôžkové oddelenia NsP Brezno, n.o.

 Pod nelôžkové oddelenia NsP Brezno patria:

Vedenie úsekov zdravotníckych zložiek

Riaditeľ NsP Brezno, n.o.: Ing. Jaroslav Mačejovský

 • tel: 048/2820 130
 • e-mail: sekretariat@nspbr.sk

Námestník LPS pre chirurgické odbory: MUDr. Ján Mačkin

 • tel: 048/2820 452
 • e-mail: mackin@nspbr.sk

Námestník LPS pre nechirurgické odbory: MUDr. Zuzana Višňovská

 • tel: 048/2820 560
 • e-mail: dialyza@nspbr.sk

Námestník pre ošetrovateľstvo: Mgr. Anna Chrapčiaková

 • tel: 048/2820 191
 • e-mail: chrapciakova@nspbr.sk

Ústavný hygienik: MUDr. Zuzana Kónyová

 • tel: 048/2820 449
 • e-mail: konyova@nspbr.sk

Vedúci farmaceut: Mgr. Mária Fodorová

 • tel: 048/2820 462
 • e-mail: lekaren@nspbr.sk

Hlavný zdravotnícky záchranár: Bc. Martin Kuvik

 • tel: 048/2820 473
 • e-mail: kuvik@nspbr.sk