Lôžkové oddelenia NsP Brezno, n.o.

Lôžkové oddelenia NsP Brezno sú:

Vedenie úsekov zdravotníckych zložiek

Riaditeľ NsP Brezno, n.o.: Ing. Jaroslav Mačejovský

 • tel: 048/2820 130
 • e-mail: sekretariat@nspbr.sk

Námestník LPS pre chirurgické odbory: MUDr. Ján Mačkin

 • tel: 048/2820 452
 • e-mail: mackin@nspbr.sk

Námestník LPS pre nechirurgické odbory: MUDr. Zuzana Višňovská

 • tel: 048/2820 560
 • e-mail: dialyza@nspbr.sk

Námestník pre ošetrovateľstvo: Mgr. Anna Chrapčiaková

 • tel: 048/2820 191
 • e-mail: chrapciakova@nspbr.sk

 

 • Sociálny pracovník: Mgr. Katarína Giertlová
 • tel: 048/2820 122
 • e-mail: socprac@nspbr.sk

Ústavný hygienik: MUDr. Zuzana Kónyová

 • tel: 048/2820 449
 • e-mail: konyova@nspbr.sk