Ján Jagerčík
Posted in Zmluvy

zmluvy

Zmluvy V zmysle zákona č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. zverejňuje všetky povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv od 1.4.2015. Link: www.crz.gov.sk. 2014 10-PaMO-2014.pdf 101-OH-ZoSL-2014.pdf 102-PTU-KZ-2014(1).pdf 102-PTU-KZ-2014.pdf 104-PTU-RaZ-2014(1).pdf 105-PTU-KZ-2014(1).pdf 106-PTU-ZoNaK-2014.pdf 107-PTU-Z-2014.pdf 108-PTU-Z-2014.pdf […]