Výpadok pevných liniek Telekom
Ján Jagerčík
Posted in Aktuality

Výpadok pevných liniek Telekom

Vážení nájomníci, spoločnosť Slovak Telekom, a.s. prevádzkovateľ pevných telefónnych liniek robil prekládku telekomunikačného kábla. V prípade, že vám nefunguje telefón (048/611 xxxx), obráťte sa na poruchovú linku 0800 123 777. Je nevyhnutné Vás prepojiť inou trasou. Zároveň a ospravedlňujeme za dočasný výpadok služieb nájomníkom aj pacientom. Prekládka kábla bola nevyhnutná v súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou nemocnice. Výpadok sa netýka telekomunikačných […]

Oznámenie o výbere záujemcov o uzavretie nájomných zmlúv
Ján Jagerčík
Posted in Aktuality

Oznámenie o výbere záujemcov o uzavretie nájomných zmlúv

V súlade so zákonom č. 4/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné […]

Kaplnka mimo prevádzky
Viktor Lašut
Posted in Aktuality, Informácie

Kaplnka mimo prevádzky

Informujeme Vás, že počas dvoch týždňov od 09.04.2018 do 22.04.2018 nemocničná kaplnka nebude v prevádzke. Dôvodom pozastavenia prevádzky je dočasne premiestnenie liečebne pre dlhodobo chorých do tejto nemocničnej sekcie pre prebiehajúcu rekonštrukciu podláh v stálych priestoroch liečebne pre dlhodobo chorých. Po tomto období bude nemocničná kaplnka opäť v plnej prevádzke, tak ako doteraz.

Odovzdanie novej záchranky
Viktor Lašut
Posted in Aktuality, Prezentačné fotky

Odovzdanie novej záchranky

Dnes odovzdal riaditeľ NsP Brezno, n.o. Ing. Jaroslav Mačejovský nové sanitné motorové vozidlo značky Volkswagen Crafter posádke Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) Brezno.   Ide momentálne o najmodernejšie vozidlo tohto druhu na slovenskom trhu, s pohonom všetkých štyroch kolies a s možnosťou mechanickej uzávierky diferenciálu, čo je v hornatom teréne Horehronia obrovským prínosom. Taktiež transportná technika […]

POLIKLINIKA JE BEZ ELEKTRICKEJ ENERGIE
Ján Jagerčík
Posted in Aktuality

POLIKLINIKA JE BEZ ELEKTRICKEJ ENERGIE

POLIKLINIKA JE opäť pripojená ku zdroju ELEKTRICKEJ ENERGIE Vo štvrtok 15.3.2018 došlo k poruche na prívodnom kábli do budovy polikliniky. V piatok poobede sa podarilo pripojiť budovu polikliniky na zdroj el. energie, napriek tomu došlo v pondelok poobede opätovne ku skratu a nefunkčnosti el. prívodu. V utorok 20.3.2018 sme pripojili náhradný prívod a dúfame, že tým […]

Maľujeme…
Ján Jagerčík
Posted in Aktuality, Prezentačné fotky

Maľujeme…

Maľujeme, opravujeme, skrášľujeme… Pokračujeme v opravách chodieb polikliniky. Najbližšie vymaľujeme a nasvietime prízemie. Aj touto cestou by sme chceli prosiť širokú verejnosť o darovanie 2% z daní pre našu nemocnicu. Treba ešte veľa vecí opraviť, na všetko nemáme finančné prostriedky. Ďakujeme za každý dar, lekárske vybavenie a elektroniku, no máme aj súrnejšie veci, ktoré by […]

Sťahovanie r.2018
Ján Jagerčík
Posted in Aktuality

Sťahovanie r.2018

V rámci projektu modernizácie a rekonštrukcie oddelení sme pristúpili k veľkému sťahovaniu oddelení a ambulancií. Ku 20.2.2018 je presťahovaná psychiatrická ambulancia MUDr. Suchánková z 1. psochodia detskej polikliniky na prízemie detskej poliklinike do pôvodných priestorov vedľa amb. MUDr. Ignjatoviča (MUDr. Zelmana). V mesiaci apríl sa presťahovala psychologická ambulancia Mgr. Messerschmidtovej na prízemie detskej polikliniky vedľa […]