Urologická ambulancia

Lekár: MUDr. Juraj Gémeš
Sestra: Alena Danková
Telefón: 048/ 2820 136

Miesto: 5. posch. hlavná budova

Ordinačné hodiny:

predpoludním prestávka popoludní
Pondelok neordinuje sa neordinuje sa neordinuje sa
Utorok neordinuje sa neordinuje sa neordinuje sa
Streda neordinuje sa neordinuje sa 12:00 – 18:30
Štvrtok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Piatok neordinuje sa neordinuje sa neordinuje sa

Pozn.:
streda 16:00-18:30 zákroky, konzíliá, administratíva
štvrtok 13:00-15:00 zákroky, konzíliá, administratíva

Zmluvné vzťahy: