Psychiatrická ambulancia I.

Lekár: MUDr. Eva Suchánková
Sestra: Jana Olbrychtovičová
Telefón: 048/ 2820 143

Miesto: prízemie detská poliklinika

Ordinačné hodiny:

predpoludním prestávka popoludní
Pondelok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Utorok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Streda 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Štvrtok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Piatok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00

Pozn.:
7:00 – 7:30 registrácia pacientov, odbery
13:30 – 14:30 injekcie, administratíva, konzíliá
Informácie o zdravotnom stave pacienta podáva ošetrujúci lekár osobne!

Zmluvné vzťahy: