Hematologická ambulancia

Lekár: MUDr. Anna Marušková, MUDr. Anna Latináková
Sestra: Sidónia Šándorová
Telefón: 048/ 2820 186, 287(detská ambulancia v stredu)

Miesto: 1. posch. hlavná budova

Ordinačné hodiny:

predpoludním prestávka popoludní
Pondelok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Utorok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Streda 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Štvrtok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00
Piatok 7:00 – 12:30 12:30 – 13:00 13:00 – 15:00

Pozn.:
Pondelok a štvrtok ordinuje MUDr. Marušková
streda iba deti, ordinuje MUDr. Marušková v detskej časti polikliniky
utorok a piatok ordinuje MUDr. Latináková
13:00 – 15:00 konzíliá, administratíva

Zmluvné vzťahy: