Detská sonografia

Lekár: MUDr. Zuzana Ambrosová
Sestra: Mgr. Zina Veždúrová
Telefón: 048/ 2820 205, 0902 713 201

Miesto: 1. posch. detskej časti polikliniky

Ordinačné hodiny:

predpoludním prestávka popoludní
Pondelok 8:00 – 10:00 neordinuje sa neordinuje sa
Utorok neordinuje sa neordinuje sa neordinuje sa
Streda neordinuje sa neordinuje sa neordinuje sa
Štvrtok neordinuje sa neordinuje sa neordinuje sa
Piatok 8:00 – 10:00 neordinuje sa neordinuje sa

Pozn.:

Zmluvné vzťahy: