Anestéziologická ambulancia

Lekár: MUDr. Lucia Flašková, MUDr. Vlasta Kaiserová
Sestra: Zuzana Kochanová
Telefón: 048/2820 369

Miesto: 1. posch. hlavá budova

Ordinačné hodiny:

ordinačné hod.
predpoludním
obedňajšia
prestávka
ordinačné hod.
popoludní
Pondelok 7:00 – 13:00 13:00 – 13:30 13:30 – 15:00
Utorok 7:00 – 12:00 neordinuje sa neordinuje sa
Streda neordinuje sa neordinuje sa neordinuje sa
Štvrtok neordinuje sa neordinuje sa neordinuje sa
Piatok 7:00 – 13:00 13:00 – 13:30 13:30 – 15:00

Pozn.:
14:30 – 15:00 Administratíva

Zmluvné vzťahy: