Ambulancie NsP Brezno, n.o.

Ambulancie NsP Brezno sú zoradené do kategórií podľa druhu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Objednávanie na ambulancie

 • Urologická amb. objednáva sa na pondelky
 • Kardiologická amb. Dr. Podmanický
 • Neurologické amb. 1+2
 • Cievna amb.
 • Endokrinologická amb. Dr. Kelemenová
 • Gynekologické ambulancie
 • Pľúcne ambulancie
 • Interná ambulancia

Vedenie úsekov zdravotníckych zložiek

Riaditeľ NsP Brezno, n.o.: Ing. Jaroslav Mačejovský

 • tel: 048/2820 130
 • e-mail: sekretariat@nspbr.sk

Námestník LPS pre chirurgické odbory: MUDr. Ján Mačkin

 • tel: 048/2820 452
 • e-mail: mackin@nspbr.sk

Námestník LPS pre nechirurgické odbory: MUDr. Zuzana Višňovská

 • tel: 048/2820 560
 • e-mail: dialyza@nspbr.sk

Námestník pre ošetrovateľstvo: Mgr. Anna Chrapčiaková

 • tel: 048/2820 191
 • e-mail: chrapciakova@nspbr.sk

Ústavný hygienik: MUDr. Zuzana Kónyová

 • tel: 048/2820 449
 • e-mail: konyova@nspbr.sk